Lankytojas: Svečias  |  ?     
Knygos

Leidėjai

Registracija
 

Knygų paieška

Pavadinimas:  
Autorius:  
Vertėjas:  
Dailininkas:  
Leidėjas:  
Išleista (metai.mėnuo) nuo:     iki:  
ISBN, ISSN, ISMN:  
Žanras: 
Atnaujinta (metai.mėnuo) nuo:     iki:  
   Ieškoti tik tarp esančių prekyboje
 

      Bendroji paieška

    > Knygų katalogo naujienos
    > Visų knygų abėcėlinis sarašas

Paieškos rezultatai

 1. Atsakingoji redaktorė Dalė Rudienė. Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m., 2018.05 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 15.00 EUR (51.79 Lt)
 2. Rūta Gabrielė Vėliūtė. Partizanai [N-16], 2018.04 (kalba: lietuvių, dail.: Rūta Gabrielė Vėliūtė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 3. Lietuvos vardu, 2018.02 (kalba: lietuvių, dail.: Elena Matulionienė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 10.00 EUR (34.53 Lt)
 4. Severinas Vaitiekus. Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje. Pirma knyga. In memoriam Lietuvos žvalgybos ir saugumo pareigūnams, 2018.01 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 5. Rūta Gabrielė Vėliūtė, Dalius Žygelis. Lietuvos partizanai 1944–1986, 2018.01 (kalba: lietuvių, dail.: Rūta Gabrielė Vėliūtė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 20.00 EUR (69.06 Lt)
 6. Klaudijus Driskius. Laisvųjų testamentai. Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai, 2018.01 (kalba: lietuvių, dail.: Rūta Mozūraitė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 20.00 EUR (69.06 Lt)
 7. Algis Kašėta. Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis. 1948 m. birželio 23 d.–1949 m. birželio 6 d., 2018.01 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.00 EUR (24.17 Lt)
 8. Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Daugel krito sūnų... Partizanų gretose, 2017.11 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 9. Juozas Banionis. Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto 1975–1994 m., 2017.10 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 10. Arūnas Bubnys. Lietuvių policijos batalionai 1941–1945 m., 2017.09 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.00 EUR (24.17 Lt)
 11. Genocidas ir rezistencija 2017 1 (41), 2017.09 (kalba: lietuvių, dail.: Alfonsas Žvilius), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.00 EUR (6.91 Lt)
 12. Antanas Navaitis. Šimtmečio skrydis. Karo lakūno atsiminimai, 2017.04 (kalba: lietuvių, dail.: Laima Adlytė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 13. Severinas Vaitiekus. Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje, 2017.03 (kalba: lietuvių), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 14. Arkadijus Vinokuras. Mes nežudėme, 2017.02 (kalba: lietuvių, dail.: Aušra Chlevickaitė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 10.00 EUR (34.53 Lt)
 15. Vytautas Tininis. Pirmtako šešėlyje, 2017.01 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 6.00 EUR (20.72 Lt)
 16. Vyriausiasis redaktorius dr. Arūnas Bubnys. Genocidas ir rezistencija 2016 2(40), 2016.12 (kalba: lietuvių, dail.: Alfonsas Žvilius), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.00 EUR (6.91 Lt)
 17. Ona Bujevičiūtė-Padvarietienė. Sumokėta jaunyste, 2016 (kalba: lietuvių, dail.: Erika Padvarietienė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.00 EUR (17.26 Lt)
 18. Juozas Prapiestis. Amalo uogos, 2016 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 19. Vytautas Tininis. Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944–1949 m., 2016 (kalba: lietuvių, dail.: Eglė Varatinskienė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.00 EUR (24.17 Lt)
 20. Vytautas Tininis. German and Axis Prisoners of War in Lithuania in 1944–1949, 2016 (kalba: anglų, vert.: UAB „Magistrai“, dail.: Eglė Varatinskienė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.00 EUR (17.26 Lt)
 21. Vytautas Tininis. Kriegsgefangene Soldaten des nationalsozialistischen Deutschland und seiner Verbündeten in Litauen 1944–1949, 2016 (kalba: vokiečių, vert.: UAB „Magistrai“, dail.: Eglė Varatinskienė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.00 EUR (17.26 Lt)
 22. Kristina Burinskaitė. LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954–1990 m., 2015.11 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.00 EUR (24.17 Lt)
 23. Vytautas Pupelis. Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose, 2015.10 (kalba: lietuvių), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.00 EUR (17.26 Lt)
 24. Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, Česlovas Bauža et al.. Lithuania in 1940–1991, 2015.10 (kalba: anglų, vert.: UAB „Magistrai“, Rokas Tracevskis, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 15.00 EUR (51.79 Lt)
 25. Istorija – praeities liudytoja, 2015.06 (kalba: lietuvių, dail.: Elena Matulionienė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 10.00 EUR (34.53 Lt)
 26. Justinas Sajauskas. Unforgettable Names of Lithuania, 2015.05 (kalba: anglų, vert.: Neringa Sajauskaitė-Juknevičienė, dail.: Laima Adlytė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 27. Bronius Kemeklis-Kerštas. Nesipriešinti genocidui negalėjome, 2015.04 (kalba: lietuvių, dail.: Laima Adlytė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 3.00 EUR (10.36 Lt)
 28. Antanas Pocius. Kęstučio apygardos vadai, 2015 (kalba: lietuvių, dail.: Rimantas Leitanas), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 29. Arūnas Bubnys. Šiaulių getas, 2014.12 (kalba: lietuvių, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.00 EUR (17.26 Lt)
 30. Arūnas Bubnys. The Šiauliai Ghetto, 2014.12 (kalba: anglų, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.00 EUR (24.17 Lt)
 31. Antanas Terleckas. Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus, 2014.12 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.00 EUR (27.62 Lt)
 32. Arūnas Bubnys. Kaunas Ghetto, 2014.12 (kalba: anglų, vert.: UAB „Magistrai“, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 9.00 EUR (31.08 Lt)
 33. Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas. 1 dalis, 2014.12 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 14.00 EUR (48.34 Lt)
 34. Arūnas Bubnys. Kauno getas 1941–1944, 2014.09 (kalba: lietuvių, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.00 EUR (17.26 Lt)
 35. Vaclovas Slivinskas. „...pergyventų jausmų atogarsis“: Partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai, 2014.07 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 36. Rokas Tracevskis. Tikroji Lietuvos istorija XX a., 2014.05 (kalba: rusų), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.20 EUR (24.86 Lt)
 37. Vytautas Tininis. Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją, 2014.04 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.80 EUR (20.03 Lt)
 38. Vyriausiasis redaktorius Arūnas Bubnys. Genocidas ir rezistencija 2014 (1 ) 34, 2013.12 (kalba: lietuvių, dail.: Alfonsas Žvilius), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.00 EUR (6.91 Lt)
 39. Rimvydas Racėnas. Į mielą šalį Lietuvą, 2013.11 (kalba: lietuvių), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 40. Arūnas Bubnys. Vilnius Ghetto 1941–1943, 2013.11 (kalba: anglų, vert.: UAB „Magistrai“), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 41. Arūnas Bubnys. Vilniaus getas 1941–1943, 2013.10 (kalba: lietuvių), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 42. Rokas Tracevskis. The Soviet-Era Mass Grave in Vilnius, 2013.10 (kalba: anglų, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 43. Sud. Rimantas Jokimaitis. Skaudžių likimų aidas, 2013.04 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 44. By Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis. The unknown War. Armed anti-Soviet resistance in Lithuania in 1944–1953, 2013.04 (kalba: anglų, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 45. Rokas Tracevskis. The Real History of Lithuania in the 20th century, 2013.04 (kalba: anglų), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.80 EUR (20.03 Lt)
 46. Bronius Genzelis. Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis, 2012.11 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 47. By Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis. Siberia. Mass deportations from Lithuania to the USSR, 2012.10 (kalba: anglų, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 48. Kazimierz Sakowicz. Panerių dienoraštis 1941–1943 m., 2012.08 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 49. Arūnas Streikus. The Church in Soviet Lithuania, 2012.06 (kalba: anglų, vert.: UAB „Magistrai“, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 50. Severinas Vaitiekus. Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (1944–1947), 2011.12 (kalba: lietuvių, dail.: Alfonsas Žvilius), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 51. Lietuvių tautos sukilimas: 1941 m. birželio 22–28 d., 2011.12 (kalba: lietuvių), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.20 EUR (24.86 Lt)
 52. Sud. Arūnas Bubnys. Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m., 2011.09 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 8.70 EUR (30.04 Lt)
 53. Sud. Aldona Daugilytė. Ir vaikai gynė laisvę, 2011.08 (kalba: lietuvių ir anglų, dail.: Ramybė Glinskytė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.00 EUR (6.91 Lt)
 54. Sud. Rimantas Jokimaitis. Šaukėme laisvę, 2011.07 (kalba: lietuvių), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 55. Atvirukų rinkinys „Tremtis“, 2011.06 (kalba: lietuvių), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 1.50 EUR (5.18 Lt)
 56. By Arūnas Bubnys. The Holocaust in Lithuania between 1941 and 1944, 2011.06 (kalba: anglų), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 57. Algirdas Jakubčionis. The Unarmed Anti-Soviet Resistance in Lithuania, 2011.06 (kalba: anglų, dail.: Klaudijus Gelžinis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 58. Algis Kašėta. Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis, 2011.04 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 59. Edita Jankauskienė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis. Vakarų Lietuvos partiznų sritis. Atlasas, 2010.12 (kalba: lietuvių, dail.: Dalė Dubonienė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.20 EUR (24.86 Lt)
 60. Jonas Markauskas ir Jonas Puodžius. Lietuviai Arktyje | Lithuanians in the Arctic, 2010.05 (kalba: lietuvių ir anglų, dail.: Vygandas Čirica), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 61. Juozas Banionis. Lietuvos laisvinimas Vakaruose. 1940–1975, 2010.04 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 62. Albertas Ruzgas. Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai. Okupacijų metai, 1940–1989, 2010.02 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 63. Alfred Erich Senn. Lietuva 1940. Revoliucija iš viršaus, 2009.11 (kalba: lietuvių, vert.: Rita Truskauskaitė, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.80 EUR (20.03 Lt)
 64. Alma Mater, 1979: Lietuvos pogrindžio leidinys, 2009.10 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 65. Dalia Kuodytė. Laisvės paslaptis yra drąsa, 2009.04 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 66. Samuel Bak. Nutapyta žodžiais, 2009.04 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.80 EUR (20.03 Lt)
 67. Pietų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, 2008.07 (kalba: lietuvių, dail.: Dalė Dubonienė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.20 EUR (24.86 Lt)
 68. Lionginas Baliukevičius. The Diary of a Partisan, 2008.07 (kalba: anglų, vert.: Irena Blekys and Lijana Holmes, dail.: Gedas Čiuželis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.20 EUR (24.86 Lt)
 69. Su adata širdyje/With a Needle in the Heart, 2008.05 (kalba: lietuvių ir anglų k., vert.: Diana Bartkutė-Barnard, Aldona Matulytė, dail.: Rokas Gelažius), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.80 EUR (20.03 Lt)
 70. Vladas Pupšys. Atsimainymo kalnas, 2008.05 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.00 EUR (13.81 Lt)
 71. Renata Bernotienė. Tremtinės Onos istorija, 2008.04 (kalba: letuvių, dail.: Diana Monkevičiūtė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 72. Rimantas Morkvėnas ir Laima Vincė Sruoginis. Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, 2007.11 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.80 EUR (20.03 Lt)
 73. Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Daugel krito sūnų... Partizanų gretose, 2007.07 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 74. vyr. redaktorius Arvydas Anušauskas. Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija, 2007.05 (kalba: lietuvių, dail.: Alfonsas Žvilius), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 10.10 EUR (34.87 Lt)
 75. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. Žuvusiųjų prezidentas, 2007.02 (kalba: lietuvių, dail.: Alfonsas Žvilius), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 76. Juozas Starkauskas. Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas 1944–1953, 2006.12 (kalba: lietuvių, dail.: Alfonsas Žvilius), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 7.20 EUR (24.86 Lt)
 77. Bronius Genzelis. Imperijai griūvant. Žmonės, įvykiai, procesai, 2006.11 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)
 78. By Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius. Whoever saves one life..., 2006.10 (kalba: anglų, vert.: Laima Junevičienė, Aldona Matulytė, dail.: Albertas Broga), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 5.80 EUR (20.03 Lt)
 79. Vilma Vasiliauskaitė. Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos šalių periodinė savilaida,1972–1989, 2006.07 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 2.90 EUR (10.01 Lt)
 80. Sud. Juozapas Romualdas Bagušauskas, Arūnas Streikus. Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940–1990, 2005.11 (kalba: lietuvių, dail.: Romas Dubonis), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, leidėjo kaina: 4.30 EUR (14.85 Lt)