Lankytojas: Svečias  |  ?     
Knygos

Leidėjai

Registracija
 

Knygų paieška

Pavadinimas:  
Autorius:  
Vertėjas:  
Dailininkas:  
Leidėjas:  
Išleista (metai.mėnuo) nuo:     iki:  
ISBN, ISSN, ISMN:  
Žanras: 
Atnaujinta (metai.mėnuo) nuo:     iki:  
   Ieškoti tik tarp esančių prekyboje
 

      Bendroji paieška

    > Knygų katalogo naujienos
    > Visų knygų abėcėlinis sarašas

Paieškos rezultatai

 1. Terra Jatwezenorum (Jotvingių kraštas), 2014 (kalba: Lietuvių. Reziume anglų ir lenkų, vert.: Rasa Paransevičiūtė-Knyza ir kt., dail.: Taida Balčiūnaitė), Aušra, leidėjo kaina: 5.79 EUR (19.99 Lt)
 2. Aleksaitė Janina. Išbraidžiotos rugienos, 2013 (kalba: lietuvių), Aušra
 3. Untulienė-Kreft Eugenija. Iš teismo salės. Ieškant tiesos (1 d.), 2013 (kalba: lietuvių), Aušra
 4. Drabatiukas A., Bagdanavičius N., Lukšys R.. Pastatų išorinė apsauga nuo žaibo. Techninė peržiūra, 2013 (kalba: lietuvių), Aušra
 5. Zorys Alfredas. In corpore ano. Sveikatos žemėlapis, 2013 (kalba: lietuvių), Aušra
 6. Birgelis Sigitas. Septintas nakty, 2012 (kalba: lietuvių), Aušra
 7. Pranas Sovulis. Čiulbuonėlių kraštas, 2012 (kalba: lietuvių), Aušra
 8. Suvačius Kęstutis. Sūduvių protėvių dvasinis testamentas, 2012 (kalba: lietuvių), Aušra
 9. Baranauskas Kazimieras. Sūduvių pėdsakais, 2012 (kalba: lietuvių), Aušra
 10. Suraučius Antanas. Per kalėjimus ir lagerius, 2011 (kalba: lietuvių), Aušra
 11. Venslova E.. Tarnystė Dievui ir žmonėms, 2011 (kalba: lietuvių), Aušra
 12. Vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. Terra Jatwezenorum (2), 2010 (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k., vert.: Božena Bobinienė, Rasa Paransevičiūtė-Knyza, Algis Uzdila, dail.: Taida Balčiūnaitė), Aušra
 13. Uzdila Algis. Pelenų žiedai, 2010 (kalba: lietuvių), Aušra
 14. Marcinkevičius Gintautas. Klevai, 2010 (kalba: lietuvių), Aušra
 15. Rėkus Vytautas. Milašius. Asmeninis pasirinkimas, 2010 (kalba: lietuvių), Aušra
 16. Baranauskaitė Vida, Virbylienė Onutė. Sveikame kūne - sveika siela., 2010 (kalba: lietuvių-lenkų), Aušra
 17. Vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. Terra Jatwezenorum (1), 2009 (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k., dail.: Taida Balčiūnaitė), Aušra
 18. Sovulis Pranas. Mano žemė graži, 2009 (kalba: lietuvių), Aušra
 19. Baranauskas Kazimieras. Valinčiai. Žmonės, jų darbai ir likimai, 2009 (kalba: lietuvių), Aušra
 20. Iš Varšuvos lietuvių gyvenimo, 2009 (kalba: lietuvių), Aušra
 21. Valinčienė Alicija, Virbylienė Onutė. Punsko savivaldybės vaikų darželis (1949-2009), 2009 (kalba: lietuvių), Aušra
 22. Vaicekauskienė Aldona. "Gimtinės" dainos ir žmonės, 2008 (kalba: lietuvių), Aušra
 23. Češkevičius Vincas. Iš tikrovės ir iš pasakų, 2008 (kalba: lietuvių), Aušra
 24. Birgelis Sigitas. Punsko parapija 1597-2007, 2007 (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k.), Aušra
 25. Akromas J.. Lietuvos atstovybė Lenkijoje, 2007 (kalba: lietuvių), Aušra
 26. Baranauskas Kazimieras. Suvalkų lietuviai, 2007 (kalba: lietuvių), Aušra
 27. Biliūtė-Aleknavičienė Elvyra. Gaivusis šaltinis, 2007 (kalba: lietuvių), Aušra
 28. Malinauskaitė-Vektorienė Jolanta, Paransevičienė Teklė. Lošimai kluoni, 2007 (kalba: lietuvių), Aušra
 29. Svitojus V. K.. Vėl gegužio žiedai, 2007 (kalba: lietuvių), Aušra
 30. Kalnius Petras. Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, 2006 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 3.48 EUR (12.02 Lt)
 31. Vaicekauskienė Aldona. Vaikams apie Velykų papročius ir tradicijas Punsko krašte, 2006, Aušra
 32. Birgelis Sigitas. Visadan esma, 2006 (kalba: lietuvių), Aušra
 33. Uzdila Algis. Žiemkenčių giesmės, 2006 (kalba: lietuvių), Aušra
 34. Punsko Kovo 11-osios licėjui 50, 2006 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 11.58 EUR (39.98 Lt)
 35. Suraučius Antanas. Žaliojoj rikiuotėj, 2006 (kalba: lietuvių), Aušra
 36. Šapoka G., Šapoka M.. Istorikas Adolfas šapoka ir jo darbų bibliografija, 2006 (kalba: lietuvių), Aušra
 37. Sidarienė Anastazija, Vaicekauskienė Aldona. Velykų papročiai ir tradicijos, 2005 (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k.), Aušra
 38. Birgelis Sigitas. Jotvos pakrašty, 2005 (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k.), Aušra
 39. Birgelis Sigitas, Jonuškaitė Birutė, Uzdila Algis. Prie trijų Šešupės krantų, 2005 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 1.45 EUR (5.01 Lt)
 40. Rėkus Vytautas. Pogromas aklavietėje, 2005 (kalba: lietuvių), Aušra
 41. Bobinienė Božena. Punsko kraštas, 2005 (kalba: lietuvių-lenkų), Aušra
 42. Bobinienė Božena. Punsko krašto saviveikla, 2005 (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k.), Aušra
 43. Bobinienė Božena. Žolinė. Zielna, 2005 (kalba: lietuvių-lenkų; santrauka anglų k.), Aušra
 44. Nevulienė E., Skripka A.. Giesmynas, 2005 (kalba: lietuvių), Aušra
 45. Birgelis Sigitas. Holograma, 2004 (kalba: lietuvių), Aušra
 46. Jonuškaitė Birutė. Vaikas pražilusiom akim, 2004 (kalba: lietuvių-lenkų), Aušra, leidėjo kaina: 1.16 EUR (4.01 Lt)
 47. Sidarienė Anastazija, Vaicekauskienė Aldona, Vitkauskas Romas. Žolinė Punske, 2004 (kalba: lietuvių-lenkų k.; santrauka anglų k.), Aušra
 48. Vitalija Stravinskienė. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944-2000 metais, 2004 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 4.63 EUR (15.99 Lt)
 49. Suraučius Antanas. Per karo okupacijas, 2004 (kalba: lietuvių), Aušra
 50. Birgelis Sigitas, Šimkutė Lidija. Iš toli ir arti. Z daleka i bliska, 2003 (kalba: lietuvių-lenkų, vert.: Birgelis Sigitas), Aušra, leidėjo kaina: 1.45 EUR (5.01 Lt)
 51. Untulienė-Kreft Eugenija. Šeimos stulpas, 2003 (kalba: lietuvių), Aušra
 52. Paransevičius Juozas Sigitas. Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba, 2003, Aušra
 53. Vaicekauskienė Aldona. Tradicinės kultūros pėdsakais. "Žalioji rūta", 2002 (kalba: lietuvių-lenkų), Aušra
 54. Rėkus Vytautas. Jotvi, juosk!, 2002 (kalba: lietuvių), Aušra
 55. Untulienė-Kreft Eugenija. Eilėraščiai ir poemos, 2002 (kalba: lietuvių), Aušra
 56. Gasperavičiūtė Irena, Maksimavičius Petras. Antanas Baranauskas, 2002 (kalba: lietuvių), Aušra
 57. Krištopaitė Danutė, Sidaris Konstantinas. Lietuviai negali nedainuoti, 2001 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 1.45 EUR (5.01 Lt)
 58. Lietuvių kūrybos antologija, 2001 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 2.03 EUR (7.01 Lt)
 59. Rėkus Vytautas. Jotvos žemė, 2001 (kalba: lietuvių), Aušra
 60. Suraučius Antanas. Sargyboje, 2001 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 0.87 EUR (3.00 Lt)
 61. Untulienė-Kreft Eugenija. Kašubų kraštas ir jo žmonės, 2001 (kalba: lietuvių), Aušra
 62. Paransevičius Juozas Sigitas. Seinijos gyvenvietės ir gyventojai, 2001 (kalba: lietuvių), Aušra
 63. Vitkauskas Petras. Lietuvių draugijų veikla Punsko ir Seinų krašte 1926-1939 metais, 2001 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 1.74 EUR (6.01 Lt)
 64. Untulienė-Kreft Eugenija. Motinos prakeikta, 2000 (kalba: lietuvių), Aušra
 65. Cibulskas Kostas. Punskiečių darbai ir likimai, 2000 (kalba: lietuvių), Aušra
 66. Birgelis Sigitas. 75 eilėraščiai, 1999 (kalba: lietuvių), Aušra
 67. Suraučius Antanas. Mano kaime, 1999 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 0.87 EUR (3.00 Lt)
 68. Vitkauskas Petras. Lietuvių klojimo teatro kronika Punsko ir Seinų krašte, 1999 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 1.45 EUR (5.01 Lt)
 69. Birgelis Sigitas. Kviečiame lankyti Punską ir Seinus, 1999 (kalba: lietuvių-lenkų), Aušra
 70. Sitarskienė Alicija. Ošia jaunas atžalynas, 1999 (kalba: lietuvių), Aušra
 71. Krištopaitė Danutė, Vaina Juozas. Nuo Punsko iki Seinų II d., 1998 (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k.), Aušra
 72. Birgelis Sigitas. Septynios dienos, septyneri metai, 1998 (kalba: lietuvių), Aušra
 73. Untulienė-Kreft Eugenija. Ją galima laikyti šventąja, 1998 (kalba: lietuvių), Aušra
 74. Untulienė-Kreft Eugenija. Kada brangenybės netenka vertės, 1998 (kalba: lietuvių), Aušra
 75. Krištopaitė Danutė, Vaina Juozas. Nuo Punsko iki Seinų I d., 1997 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 3.48 EUR (12.02 Lt)
 76. Vaicekauskienė Aldona. Tradiciniai audiniai. Katalogas, 1997 (kalba: lietuvių-lenkų), Aušra
 77. Birgelis Sigitas, Vaina Juozas. Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra, 1997 (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k.), Aušra
 78. Birgelis Sigitas. Eilėraščiai iš anapus Dievo, 1997 (kalba: lietuvių), Aušra
 79. Kaip mane Kaukazo džigitas pavogė (II d.), 1997 (kalba: lietuvių), Aušra
 80. Venckūnienė Janina. Spinduliu švytėti noriu, 1997 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 0.87 EUR (3.00 Lt)
 81. Suvalkų krašto lietuvių trėmimas. Burauskaitė Onutė, 1997, Aušra, leidėjo kaina: 1.16 EUR (4.01 Lt)
 82. Povilionis Vidmantas. Truputis kito gyvenimo, 1997 (kalba: lietuvių), Aušra
 83. Veverskytė Asta. Punsko ir Seinų krašto dainos ir rateliai vaikams, 1996 (kalba: lietuvių), Aušra
 84. Jonuškaitė Birutė. Rugių laukas, 1996 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 1.16 EUR (4.01 Lt)
 85. Untulienė-Kreft Eugenija. Kaip mane Kaukazo džigitas pavogė (I d.), 1996 (kalba: lietuvių), Aušra
 86. Dapkevičiūtė Jolanta. Knyga Seinų-Punsko krašto lietuvių kultūroje (iki 1939 m.), 1996 (kalba: lietuvių), Aušra
 87. Baranauskas Antanas. Artojų giesmės šventos, 1995 (kalba: lietuvių), Aušra
 88. Seinų katedros šešėlyje. Staugaitis Justinas, 1995 (kalba: lietuvių), Aušra
 89. Vaicekauskienė Aldona, Veverskytė Asta. Punsko, Seinų krašto vestuvinės dainos, 1994 (kalba: lietuvių), Aušra
 90. Vaicekauskienė Aldona. Punsko ir Seinų krašto vestuviniai papročiai, 1994 (kalba: lietuvių), Aušra
 91. Radvilėnas Kęstutis. Kai siaubas artėjo, 1993, Aušra
 92. Sitarskienė Alicija. Prieškarinis Punskas, 1993 (kalba: lietuvių), Aušra
 93. Birgelis Sigitas. Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnike, 1993 (kalba: lietuvių), Aušra
 94. Rinktinis leidinys. Tarp krantų, 1992 (kalba: lietuvių-lenkų), Aušra
 95. Rėkus Vytautas. Polundra!, 1992 (kalba: lietuvių), Aušra, leidėjo kaina: 0.29 EUR (1.00 Lt)
 96. Sitarski Adam. Ad memoriam vysk. Pranciškus Būčys, 1992 (kalba: lietuvių-lenkų), Aušra
 97. Vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. Terra Jatwezenorum (3) (kalba: lietuvių; santraukos lenkų ir anglų k., dail.: Taida Balčiūnaitė), Aušra, leidėjo kaina: 5.79 EUR (19.99 Lt)
 98. Iš Suvalkų krašto praeities ir dabarties (kalba: lietuvių), Aušra