Lankytojas: Svečias  |  ?     
Knygos

Leidėjai

Registracija
 

Leidėjo duomenys

Leidėjas: Keliautojo žinynas
Įmonės kodas: 135809977
PVM mokėtojo kodas: PVM nemokamas
Buveinės adresas:
Svetainės adresas: http://www.keliautojozinynas.lt
  Yra kartu ir platintojas
Pagrindiniai platintojai:
Leidėjo el. paštas: keliautojozinynas@gmail.com
Leidėjo telefonas: +37037261196, +37061816910
Apie leidėją: Viešoji įstaiga „Keliautojo žinynas“ įsteigta 2001 m. Nuo veiklos pradžios jai vadovauja istorikas, dr. doc. Vytenis Almonaitis. VšĮ vykdo nekomercinę knygų leidybą, per 2003–2013 m. išleido 17 leidinių. Dauguma jų – Vytenio ir Junonos Almonaičių parašyti kelionių po Lietuvą žinynai.
Juose siekiama kritiškai įvertinti ir susisteminti visą svarbiausią anksčiau skelbtą informaciją, taip pat ir mokslinę, apie aprašomų vietų kultūros paminklus, istoriją, gamtą. Autoriai visada patys aplanko visus aprašomus objektus, tad leidiniuose skelbiama ir originali savarankiškų tyrimų medžiaga. Kiekvieno žinyno įvade aptariami regiono gamtos, istorijos, kultūros bruožai, o pagrindinėje – pristatomos svarbiausios jo lankytinos vietos.
"Keliautojo žinyno" knygos tris kartus buvo apdovanotos Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis, viena įvertinta Martyno Jankaus premija, sulaukta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos padėkos.
„Keliautojo žinynas“ leidžia ir kitokio pobūdžio minėtų autorių parengtas knygas - fotoalbumus, prisiminimus, mokslinius leidinius.
Viešoji įstaiga turi oficialų paramos gavėjo statusą ir pelno nesiekia. Knygos rengiamos, leidžiamos ir platinamos su tikslu pristatyti Lietuvos gamtos, istorijos bei kultūros paveldą, plačiau supažindinti visuomenę su šalies istorija. Tokiu būdu propaguojamos žygeiviškos idėjos, skatinamas pažintinis kultūrinis turizmas, prisidedama prie tautinės savimonės, pilietinio sąmoningumo bei ekologinės kultūros ugdymo.
Plačiau apie „Keliautojo žinyno“ leidybinę ir su ja susijusią kitokią veiklą galima sužinoti interneto svetainėje www.keliautojozinynas.lt