Lankytojas: Svečias  |  ?     
Knygos

Leidėjai

Registracija
 

Leidėjo duomenys

Leidėjas: Homo liber
Įmonės kodas: 124037093
PVM mokėtojo kodas: PVM LT 240370917
Buveinės adresas: Jurgio Baltrušaičio g. 11–126,
LT-06145 Vilnius,
Lietuva
Svetainės adresas: http://www.homoliber.lt
  Yra kartu ir platintojas
Pagrindiniai platintojai:
Leidėjo el. paštas: homoliber@takas.lt
Leidėjo telefonas: (8-5) 2793976
Apie leidėją: Leidykla „Homo liber“ įkurta Lietuvoje 1997 m. gegužės mėn. 8 d. Pavadinimas simbolizuoja laisvą žmogų laisvoje visuomenėje. Individo laisvė suvokiama kaip pasirinkimo galimybė disponuojamų žinių apie pasaulį, aktualiosios informacijos ir etinių vertybių erdvėje. Laisvė atitinka pačią literatūrinės kūrybos esmę – gyventi nepriklausomame grožio ir vaizdinių pasaulyje, puoselėti žmogaus kūrybiškumą ir jo dvasinę harmoniją.
Pagrindinė leidyklos kryptis – grožinė lietuvių autorių kūryba. Tarp trijų šimtų išleistų knygų apie 80 procentų sudaro lietuvių autorių kūryba. Mūsų autoriai – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai Jonas Juškaitis, Ramutė Skučaitė, Jono Aisčio ir kitomis premijomis pagerbti autoriai: Julius Keleras, Stasė Lygutaitė-Bucevičienė, Alis Balbierius, Gintaras Bleizgys, Valdas Daškevičius, Romas Daugirdas, Gynė Dineikaitė, Almis Grybauskas, Jonas Jakštas, Vidmantė Jasukaitytė, Birutė Jonuškaitė, Mykolas Karčiauskas, Emilija Liegutė, Bronė Liniauskienė, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Ema Mikulėnaitė, Algimantas Mikuta, Danielius Mušinskas, Aldona Puišytė ir daugelis kitų. Jaučiamės pagerbti šių žinomų rašytojų dėmesio mūsų leidyklai, bet džiaugiamės ir debiutuojančių arba antrąsias-trečiąsias knygas mūsų leidykloje išleidusių autorių darbais: Laimos Kreivytės, Dianos Šarakauskaitės, Giedriaus Mickūno, Rūtos Suchodolskytės, Loretos Jastramskienės, Viliaus Kočiubaičio, Rolando Grėbliūnas, Editos Nyork.
Literatūros kritikos serijoje „Įžvalgos“ publikuoti Valdo Kukulo, Mariaus Šidlausko, Rimos Pociūtės, Rimanto Skeivio darbai, išleista įspūdinga lietuvių, lenkų, baltarusių rašytojų studija apie Nobelio premijos laureatą Česlovą Milošą (Czeslaw Milosz). Nemažą dėmesį skiriame ir lietuvių literatūros paveldui (Valdemaras Kukulas, Valdas Gedgaudas, Alfonsas Maldonis,Albinas Žukauskas, Ona Miciūtė, Kazys Inčiūra ir kt.)